edificació

treballs d'edificació d'obra nova i rehabilitació.

interiorisme

disseny d'espais interior de vivendes i locals comercials i oficines.

llicència activitats - obertura

serveis específics per a la legalització i obertures de locals, oficines i naus industrials.

cèdules - informes - certificats

cèdules d'habitabilitat, informes d'idoneïtat tècnica (IIT), certificats energètics (CEE)

col·laboracions externes

treballs per a despatxos externs realitzant la redacció de projectes executius, direcció d'obres,...

altres serveis

Si necessites assessorament personalitzat o algun altre servei, posa't en contacte amb nosaltres

llicència activitats - obertura

Per a la seva obtenció es necesari un estudi tècnic i projecte dels establiments classificats com Annex IV segons la llei 20/2009 afectats per el RD 112/2010 corresponent a activitats d'espectacles i activitats recreatives, segons la normativa vigent i ordenances especifiques del corresponent Ajuntament.

Serveis complementaris:

-Projecte de Prevenció contra incendis

-Projecte d'imapcte acústic

-Legalització d'instal·lacions de baixa tensió

-Adequació d'insta·lacions BT segons instrucció 9/2012

-Recomanacions i/o consultoria sobre la viabilitats de possibles inversions per a millorar l'eficiència energètica (o el que és el mateix:reduir el consum energètic de l'immoble).

preu del servei