edificació

treballs d'edificació d'obra nova i rehabilitació.

interiorisme

disseny d'espais interior de vivendes i locals comercials i oficines.

llicència activitats - obertura

serveis específics per a la legalització i obertures de locals, oficines i naus industrials .

cèdules - informes - certificats

cèdules d'habitabilitat, informes d'idoneïtat tècnica (IIT), certificats energètics (CEE),

col·laboracions externes

treballs per a despatxos externs realitzant la redacció de projectes executius, direcció d'obres,...

altres serveis

Si necessites assessorament personalitzat o algun altre servei, posa't en contacte amb nosaltres.

cèdules - informes - certificats

cèdula d'habitabilitat

És un document imprescindible si vol llogar o vendre el seu habitatge, donar-se d'alta en les companyies subministradores,...

Per a la seva obtenció, haurem de realitzar una visita a l'habitatge, per comprovar-ne les condicions d'habitabilitat i emetre un certificat d'habitabilitat on assegura que l'habitatge compleix ambles condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

També, oferim:
-L'opció de tramitar la sol·licitud de la cèdul·la d'habitabilitat al Departament d'habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Un cop realitzada la sol·licitud i registrada al Departament d'Habitatge, si no hi ha cap incidència la cèdula s'atorgada en un termini d'unes tres setmanes.
-I si es vol, un aixecament de plànols de l'habitatge amb la corresponent entrega en paper a escala:1/100

informe d'idoneïtat tècnica (IIT)
certificats d'ecoeficiència (CEE)

preu del servei