edificació

treballs d'edificació d'obra nova i rehabilitació.

interiorisme

disseny d'espais interior de vivendes i locals comercials i oficines.

llicència activitats - obertura

serveis específics per a la legalització i obertures de locals, oficines i naus industrials .

cèdules - informes - certificats

cèdules d'habitabilitat, informes d'idoneïtat tècnica (IIT), certificats energètics (CEE),

col·laboracions externes

treballs per a despatxos externs realitzant la redacció de projectes executius, direcció d'obres,...

altres serveis

Si necessites assessorament personalitzat o algun altre servei, posa't en contacte amb nosaltres.

altres serveis

assessorament tècnic

-Recomanacions i/o consultoria sobre les obres, les instal·lacions, o el manteniment de les mateixes.
-Recomanacions i/o consultoria per a la correcta elecció del local per evitar sobre costos en la implantació o fins i tot la no viabilitat d'aquesta.

assessorament energètic

-assessorament puntual
Recomanacions i/o consultoria sobre la viabilitats de possibles inversions per a millorar l'eficiència energètica (o el que és el mateix:reduir el consum energètic de l'immoble).
-estudis energètics complerts,
-Recopilació de dades energètiques.
-Anàlisi de dades
-Mesures i / o comprovacions in-situ, mitjançant els equips de mesura -ecessaris amb Interpretació de mesures i resultats
-Realització de informe amb propostes energètiques viables a cada establiment.
-assessorament energètic continuat
basat en l'atenció als principals punts energètics
-Optimitzar els consums actuals o futurs.
-Millorar la contractació d' energia elèctrica i altres fonts d'energia.
-coneixement i supervisió dels consums i punts crítics existents

preu del servei